privacy policy

Inleiding

IDM Nederland hecht veel belang aan uw privacy. In de volgende paragrafen vindt u terug hoe wij met uw informatie omgaan als u gebruik maakt van onze site.

 

Respect

IDM Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons geeft. IDM Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voorzover die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdrachten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Acties en aanbiedingen

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@idmnederland.nl

 

Verbeteren en ontwikkelen

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

info@idmnederland.nl